Organizatorem kampanii jest Polska Izba Mleka -  organizacja branży mleczarskiej o charakterze izby gospodarczej. Została utworzona z inicjatywy środowiska mleczarskiego - spółdzielni i zakładów mleczarskich. Polska Izba Mleka liczy ponad 60 członków. W gronie podmiotów zrzeszonych znajdują się największe firmy mleczarskie oraz firmy „około mleczarskie”, zajmujące się m.in. dostawą opakowań i technologii dla przemysłu mleczarskiego.

 

Polska Izba Mleka jest również organizatorem kampanii:

Mamy kota na punkcie mleka - projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka prowadzony we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski.

www.kochammleko.pl
www.facebook.com/mamykotanapunkciemleka

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem projektu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

dzieciakimleczaki.pl
www.facebook.com/DzieciakiMleczaki