Organizator kampanii:
Polska Izba Mleka

Adres do korespondencji:

ul. Mickiewicza 7/23
15-213 Białystok

tel. +48 85 674 73 29
tel. +48 785 200 104

e-mail: izba@izbamleka.pl

Formularz kontaktowy